រាជធានី ភ្នំពេញ ៖ ៥ថ្ងៃនេះ បើតាមក្បួនទស្សទាយរបស់ហោចិនបានឲ្យដឹងថា មនុស្ស ប្រុស ស្រី កើត ឆ្នាំ ទាំង ៧ នេះ មមែ​ រកា ថោះ ម្សាញ់ ច ឆ្លូវ​ ខាល រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត គ្រប់ កិច្ចការ ទាំងអស់ ដែល លោក អ្នក ត្រូវធ្វើ រមែង បាន សម្រេច ផល គួរ ជាទី ពេញចិត្ត ព្រោះ មាន គេ ជួយ ចូក ជួយ ចែវ គ្រប់ ជំហាន ហើយ ជាមួយ គ្នា នេះ ក៏ អាច ទទួល បាន នូវ លាភសក្ការៈ ដែល នឹក ស្មាន មិន ដល់ មក ពី ទិសឧត្តរ ។

ឆ្នាំមមែ ៖

រាសី ៥ថ្ងៃនេះ ខ្ពស់ត្រដែត ។ លោក អ្នក នឹង មាន លាភ ដោយ ការ ប្រើ សម្ដី វោហារសាស្ត្រ ទោះ ជា បាន និយាយ ស្តី អ្វី ក៏ ដោយ ក៏ មានការ គាំទ្រ ពី អ្នក ដទៃ ហើយ បើ មាន បេសកកម្ម ត្រូវ ទៅ បំពេញការងារ នៅ ទីណា នោះ ទោះ ជិត ក្តី ឆ្ងាយ ក្តី ក៏នឹង ជួប តែ សុវត្ថិភាព ។ បើជា អ្នក ប្រកប មុខរបរ រកស៊ី វិញ មានការ រីក លូតលាស់ ទៅ មុខជា លំដាប់ ។ រីឯ បញ្ហា ស្នេហា គូស្នេហ៍ ជួប តែ ការ រីករាយ រកគ្នា ។

ឆ្នាំរកា ៖

រាសី ៥ថ្ងៃនេះ ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត ។ គ្រប់ កិច្ចការ ទាំងអស់ ដែល លោក អ្នក ត្រូវធ្វើ រមែង បាន សម្រេច ផល គួរ ជាទី ពេញចិត្ត ព្រោះ មាន គេ ជួយ ចូក ជួយ ចែវ គ្រប់ ជំហាន ហើយ ជាមួយ គ្នា នេះ ក៏ អាច ទទួល បាន នូវ លាភសក្ការៈ ដែល នឹក ស្មាន មិន ដល់ មក ពី ទិសឧត្តរ ។ បើជា អ្នក ប្រកប មុខរបរ រកស៊ី វិញ ទោះបីជា លក់ដូរ អ្វី ក៏ ដាច់ ជាង ពេល មុន ៗ ដែរ ។ រីឯ បញ្ហា ស្នេហា ទទួល បាន នូវ សុភមង្គល គួរ ជាទី ពេញចិត្ត ។

ឆ្នាំថោះ ៖

រាសី ៥ថ្ងៃនេះ ឡើង ខ្ពស់ ។ គ្រប់ កិច្ចការ សព្វសារពើ ដែល លោក អ្នក ត្រូវ បំពេញ នៅ ក្នុង៥ថ្ងៃនេះ គឺ ជួប តែ លទ្ធផល ល្អជា និច្ច គ្មាន ឧបសគ្គ អ្វី មក រារាំង ធ្វើ ឱ្យ មានការ លំបាកលំបិន ពេក នោះ ទ ដូច្នេះ សូម លោក អ្នក កុំ ព្រួយបារម្ភ ។ បើជា អ្នក ប្រកប មុខរបរ រកស៊ី វិញ ដាក់ចុះ ដុះ ឡើង តាម ដៃ អាច ឱ្យ លោក អ្នក ពង្រីក អាជីវកម្ម ធំ បាន ថែម ទៀត ។ រីឯ បញ្ហា ស្នេហា គឺ គូស្នេហ៍ រួម រស់នៅ ជាមួយ គ្នា បាន សេចក្តីសុខ ក្រៃ លែង ។

ឆ្នាំម្សាញ់ ៖

រាសី ៥ថ្ងៃនេះ ឡើង ខ្ពស់ ។ គ្រប់ សកម្មភាព ការងារ របស់ លោក អ្នក នៅ ក្នុង៥ថ្ងៃនេះ មាន សភាព ល្អ ប្រសើរ អាច ឱ្យ លោក អ្នក ដណ្តើម បាន ស្នាដៃ ដ៏ ធំធេង គ្មាន អ្វី មក រារាំង ឡើយ ។ បើជា អ្នក ប្រកប មុខរបរ រកស៊ី វិញ មានការ រីក ចំរើន កើត កាល វាលគុម្ព ត្រជាក់ត្រជំ ប្រសើរ ពេក ណាស់ ។ រីឯ បញ្ហា ស្នេហា លោក អ្នក អាច បាន ជួបនឹង គូស្នេហ៍ មាន រូប ស ម្ប តិ្ត និង លក្ខណសម្បត្តិ ដ៏ វិសេសវិសាល បើ មិន ទាន់ រៀប ការ ។


ឆ្នាំច ៖

រាសី ៥ថ្ងៃនេះ ឡើង ខ្ពស់ ។ លោក អ្នក ឈាន ចូលមក ដល់ ថ្ងៃនេះ នឹង បាន រួច ចាក ផុត ពី សេចក្តី សៅហ្មង ទាំងឡាយ ដែល ធ្លាប់ កើត មាន ពី ពេល មុន មក ។ ខណៈ នេះ លាភ សំណាង របស់ លោក អ្នក ក៏ នឹង កើត មាន ឡើង វិញ ដែល ធ្វើ ឱ្យ លោក អ្នក រីករាយ ។ បើជា អ្នក ប្រកប មុខរបរ រកស៊ី វិញ ផល ចំណេញ ដែល ទទួល បាន អាច នឹង សន្សំទុក ដាក់ បាន ច្រើន ។ រីឯ បញ្ហា ស្នេហា តែង មាន ចំណង មេត្រី គ្នា យ៉ាង ស្អិតរ មួ ត

ឆ្នាំឆ្លូវ៖

រាសី ៥ថ្ងៃនេះ ឡើង ខ្ពស់ ។ រាល់ ការ ស្មុគស្មាញ ដែល ធ្លាប់ កើត មាន លើ លោក អ្នក ក្នុង ការងារ នឹង ត្រូវរ សាយបាត់ ទៅ វិញ ហើយ ទ្រព្យ ដែល របូត ចេញពី ដៃ ទៅ នឹង ត្រូវ វិល ត្រឡប់ មក វិញ យ៉ាង បរិបូរណ៍ បើ មិន បាន តាម ផ្លូវត្រង់ ទេ ក៏ គង់ បាន មក តាម ផ្លូវ ផ្សេង ដែរ ។ បើជា អ្នក ប្រកប មុខរបរ រកស៊ី វិញ មានការ លូតលាស់ ជា លំដាប់ និង អាច ពង្រីក មុខរបរ បាន ទៀត ផង ។ រីឯ បញ្ហា ស្នេហា មាន ភាពល្អូកល្អឺន ។

ឆ្នាំខាល៖

រាសី ៥ថ្ងៃនេះ ឡើង ខ្ពស់ ។ លោក អ្នក ឈាន ចូល ដល់ ថ្ងៃ ស្រស់ស្រាយ នឹង បាន រួច ចាក ផុត ពី សេចក្តី សៅហ្មង ទាំងឡាយ ដែល ធ្លាប់ កើត មាន ពី ពេល មុន មក ហើយ ខណៈ នេះ ដែរ លាភ សំណាង របស់ លោក អ្នក ក៏ នឹង កើត មាន ឡើង វិញ ដែល ធ្វើ ឱ្យ លោក អ្នក រីករាយ ។ បើជា អ្នក ប្រកប មុខរបរ រកស៊ី វិញ ផល ចំណេញ ដែល បាន មក អាច នឹង សន្សំទុក ដាក់ បាន ច្រើន ។ រីឯ បញ្ហា ស្នេហា តែង មាន ចំណង មេត្រី គ្នា យ៉ាង ស្អិតរ មួ ត ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *