មិន ធ្លាប់ ជួប ទេ អ្នក ឆ្នាំ មាស ទាំង ៦ នេះ មានសំណាង ល្អ ជួប លុយ ធំ លាភ ខ្លាំង ហូរ ចូល ផ្ទះ ៤ថ្ងៃនេះ ដែល តាម ហោរាសាស្ត្រ ដ៏ ល្បី មួយ របស់ ចិន សែ បាន អះអាង ថា ឆ្នាំ ទេព ទាំង ៧ លាភ ខ្លាំង ហូរ ចូល ដូច ទឹក លុយ ធំ ចូល ឈឹប ៗ ដែល ចាត់ ថា ជា ថ្ងៃ មហា សិរី សួស្តី ថ្ងៃ មហា សុភមង្គល ដ៏ ក្រៃ លែង សូម លោក អ្នក ឆ្នាំ ហេង ទាំង ៦ ប្រញាប់ បួងសួង សុំ លាភ សំណាង ឥឡូវនេះ ភ្លាម ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំឆ្លូវ លេខ នាំ លាភ លេខ ៨២៦ ពណ៌ នាំ សំណាង មាស នៅ ៤ថ្ងៃនេះ ជា ពេលវេលា មាស មាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ ។ រាល់ ការងារ រក ទទួលទាន បាន ផល ចូល មក គ្រប់ ទិស ទី រីឯ អ្នក រកស៊ី ជួញដូរ វិញ កាក់កប កាន់តែ ខ្លាំង បើ មានការ បើកមុខ របរ ថ្មី ផង គឺ ពិតជា ល្អ បំផុត សម្រាប់ ឱកាស ពិសេស នេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំខាល៖ ពណ៌ នៃ លាភ សំណាង ពណ៌ ក្រហម , លេខ នៃ លាភ សំណាង លេខ ១៥៧ នៅ ៤ថ្ងៃនេះ លោក អ្នកមាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ ការ រក ទទួលទាន គ្រប់ ច្រកល្ហក បាន ទទួលផល ហួស ពី ការ ស្មាន ប្រាក់ ចូល មក គ្រប់ ទិស ទី ។ អ្នក ប្រកបការងារ រកស៊ី ជួញដូរ បាន ផល ចំណេញ កប់ លើសលប់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំមមី សេះ មាស នាំ ហេង លេខ សំណាង លេខ ២៦៨, ពណ៌ នាំ សំណាង ពណ៌ ផ្កាឈូក នៅ ៤ថ្ងៃនេះលោក អ្នកមាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ បើ លោក អ្នក ចង់ ធ្វើការ ដាក់ ទុន រកស៊ី ឬ ចរចា រឿង សំខាន់ អ្វីមួយ គឺជា ឱកាសល្អ បំផុត នឹង ទទួល បាន ផ្លែផ្កា តប មក វិញ ឥត គណនា ។ រីឯ បញ្ហា ស្នេហា គូ ស្វាមីភរិយា មាន តែ ភាព ស្រស់ ស្រា យ និង ផ្អែមល្ហែម រកគ្នា ប្រពៃ ណាស់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំច លេខ នាំ លាភ លេខ ២៧៩ ពណ៌ នាំ សំណាង មាស នៅ ៤ថ្ងៃនេះ ជា ពេលវេលា មាស មាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ ។ រាល់ ការងារ រក ទទួលទាន បាន ផល ចូល មក គ្រប់ ទិស ទី រីឯ អ្នក រកស៊ី ជួញដូរ វិញ កាក់កប កាន់តែ ខ្លាំង បើ មានការ បើកមុខ របរ ថ្មី ផង គឺ ពិតជា ល្អ បំផុត សម្រាប់ ឱកាស ៤ថ្ងៃនេះ ពិសេស នេះ ។

ឆ្នាំម្សាញ់ មហា សំណាង អង្គុយ លើ ដុំ ពេជ្រ ជួប សម្បត្តិ គហបតី ជាន់ខ្ពស់ មានសំណាង ល្អ តាម ជាប់ ខ្លួន រហូត ។ តាម ទំនាយ កំពូល ហុងស៊ុយ ចិន សែ បាន អះអាង ថា នៅ៤ថ្ងៃនេះជា ពេល នៃ លាភ ធំ ហូរ ចូល ដូច ចាក់ទឹក លុយ ធំ ចូល មក កាន់តែ ខ្លាំង រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត មានសម្បត្តិ ដូច សេដ្ឋី រយ លាន មាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ ។ ពណ៌ នាំ សំណាង ពណ៌ ស , លេខ នាំ លាភ លេខ ៣៤២ ហេង ហេង ។

ឆ្នាំវក នៅ ៤ថ្ងៃនេះ ង៉ូ វ ហេង ឡើង ខ្លាំង លុយ ហូរ ចូល ឈឹប ៗ លាភ ធំ បោល ចូល មក ដូច ទឹកបា ក់ ទំនប់ ។ អ្នក កើត ឆ្នាំ នេះ ធាតុមាស ជា អ្នកមាន ចិត្ត បុណ្យ ឧត្តម ប្រសើរ ណាស់ ពណ៌ នាំ សំណាង បៃតង , លេខ នាំ សំណាង ៩២៧ ។ កិច្ចការ ទាំងឡាយ លូតលាស់ លឿន ទៅ មុខ យ៉ាង ឆាប់រហ័ស ។ គូ ស្វាមីភរិយា កំលោះ ក្រមុំ មាន តែ ភាព ស្រស់ស្រាយ និង សុភមង្គល ប្រពៃ ណាស់

ឆ្នាំរោង លាភ ធំ ទាំងពួង ហូរ ចូល ដូច ទឹក ៤ថ្ងៃនេះ ការងារ រកស៊ី អ្វី បាន ដូច ប្រាថ្នា ពណ៌ នៃ លាភ សំណាង ពណ៌ ខៀវ , លេខ នៃ លាភ សំណាង លេខ ១៨៩ លោក អ្នកមាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ ការ រក ទទួលទាន គ្រប់ ច្រកល្ហក បាន ទទួលផល ហួស ពី ការ ស្មាន ប្រាក់ ចូល មក គ្រប់ ទិស ទី ។ អ្នក ប្រកបការងារ រកស៊ី ជួញដូរ បាន ផល ចំណេញ កប់ ក្តោង ។ លេខ ហេង ៤៥៩ មាន លាភ មាន ជ័យ គ្រប់ វេលា ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *